Érd Repülőtér Emlékmű létesítésének pillanatnyi helyzeteAz Érd Repülőtér Emlékmű létesítésének pillanatnyi helyzete,

2019.03.19. A ProMSE munkacsopot felhatalmazást kapott Magyar Repülő és Légisport Szövetségtől, hogy eljárjon az adott célú létesítmény szervezésében, tárgyaljon az érintett felekkel, hangolja össze az ebben a munkában részt vevők tevékenységét.

2019-2020. A munkacsoport az érdi lokálpatriótákkal együttműködve kialakította az emlékmű formájának, elhelyezésének javaslatát. Mindezt egy tájékoztató füzetben összefoglalta. Ennek alapján kezdte meg a tárgyalásokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

2020.02.06. A ProMSE munkacsoport levele Érd Megyei Jogú Város polgármesteréhez, amiben javaslatot tesz egy emlékmű létrehozására.

2020.10.22. Létre jött az Érd Megyei Jogú Város közgyülésének 176/2022(X.22.) számú határozata a repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos elvi hozzájárulás megadásáról.

2021.04.20. A ProMSE munkacsoport és a Pannónia'76 Alapítvány között megállapodás jött létre arról, hogy az Alapítvány elkülönített számlát nyit az Emlékmű támogatásáról befolyó összegek kezelésére: elkészíti az adományozási szerződési formát, az adományozók részére a befolyt adományokról igazolást állít ki.

2021.06.17. Az OMSZI Nonprofit Kft. művészeti szakvéleményt készített az emlékmű Merk Péter szobrászművész által készített emlékmű tervről.

2021.12.16. Érd Város Önkormányzatának Közgyülése megtárgyalta a 'Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára' című előterjesztést. Létre jött a 279/2021. (XII. 16.) számú határozat.

2022.03.28. A munkacsoport megbízta Kontur András és Merk Péter szobrász művészeket az emlékmű kivitelezésével.

2022.06.17. Megállapodás jött létre a Mukacsoport és az Önkormányzat között az ingyenes vagyonátruházásról.

2022.07.25. A munkacsoport képviselője és Érd Város Önkormányzat, a polgármester által vezetett szakemberei között megbeszlés zajlott a következő témákban: Tereprendezés; Adományozási felhívások a médiában; Adománygyüjtő urna kihelyezése; A várhatóan adományozó érdi vállalkozók jegyzékének összeállítása. Az Önkormányzat minden témában támogatást nyújt. A Polgármester úr tájékoztatást adott, hogy tervben van a Minaret környéki közterület felújítása, amit Ő kiterjesztett a leendő emlékmű területére is. Hasonló megbeszélést irányoztak elő 1 hónap elteltével.

2022.07.29. Érd Főpolgármestere levelet küldött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorához és kancellárjához, kérve az Emlékmű ügyében a támogatásukat.

2022.09.01. Megérkezett a BMGE rektorának és kancellárjának válaszlevele Érd Főpolgármesteréhez. Támogatják az emlékmű létrehozását és ehhez igénybe veszik kapcsolataikat.

2022.09.05. Létrejött egy bármilyen honlapra feltehető weblap egység, ami a létesítendő emlékműről tájékoztatót és a támogatási kérelmet tartalmazza.

2022.09.20. Elkészült az Érd Város Önkormányzat és az ProMSE Munkacsoport közötti megállapodás szerinti módosított látványterv. A látványterv tetején mutatott vitorlázórepülőgép csak szimbolikus, mert oda valószínüleg egy M-22 vitorlázó repülőgép kerül.

2022.09.22. Az emlékmű látványterve még alakul. Alant megtekinthető a legfrisebb változat, amin már az M-22 makettje van a csúcson, de még mindig nem tökéletes.

2022.09.23. Helyszíni szemle 09.22-én az emlékmű tervezett helyén
 "Terület megtekintés az érdi Dunaparton
 Szeptember 22-én 15,00-kor Csőzik László polgármester Úr javaslatára ismételt helyszínbejárást tartottak a érdi Repülőemlékmű területén.
 A Polgármester Úr mellett jelen voltak az Önkormányzat részéről Gregus László Úr az érdi 5.vk. képviselője a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke és Balla Imre Úr ugyanezen Bizottság tagja, a 4.vk. képviselője, a ProMSE munkacsoport részéről Meszes Mária Úrhölgy, Punka György Úr és meghívottként Merk Péter Úr, az emlékmű tervezője.
 Később megérkezett Hubai Mihály Úr, Városfejlesztési és Beruházási munkatárs, aki a munkaterület átadásának koordinátora.
 Megtekintve a területet a ProMSE munkacsoport, - kérésre – pontosította az emlékmű majdani helyét, tájékoztatta a megjelenteket a látványtervekről és az építés költségvetéséről.
 A Polgármester Úr kérésére rövidese4n megérkezett Grabovszky Ildikó Úrhölgy, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Üzemeltetési Ágazatvezetője, aki feladatként kapta a terület kaszálásának megszervezését. hogy a terepviszonyok jobban láthatóak legyenek.
 Hubai Úr ütemezési kérdésére válaszolva Meszes Mária Úrhölgy az építés kezdeteként 2023 tavaszát jelölte meg, amelyet azonban meg kell előznie a tereprendezésnek, hogy a talaj a munkák kezdetére megfelelően zömített legyen. Kifejtette, hogy bár a kivitelező, - aki betegségére tekintettel nem jelent meg – a munkák teljeskörű elvégzésére kap majd megbízást, az alapvető feltöltési feladatokat, - mintegy fizikai segítségként – helyben is elvégezhetné egy vállalkozó. Ebben kérte az Önkormányzat lehetséges támogatását. A munkák befejezésének időpontja, - tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre – egyelőre csak hozzávetőlegesen határozható meg, 2023 nyarára, legkésőbb szeptemberére tervezhető.
 Meszes Mária tájékoztatta a résztvevőket, hogy a helyszínre szállítandó építési anyagok tárolását és őrzését a közeli Vízmű telephelyével egyeztetve, a kivitelező ott kívánja megoldani. A Vízmű esetleg a térfigyelő kamerák átirányításával is segíthet a munkaterület felügyeletében.
 A találkozó a résztvevők megelégedésével zárult.
 A terület lekaszálása már másnap megtörtént!
 Érd, 2022.09. 23."


2022.09.25. Az emlékmű fő méretei külön vázlaton láthatóak.

2022.10.05. Elkészült a már véglegesnek tekinthető látványterv, az oszlop tetején az érdi repüllésekben főszerepet játszó M-22 vitorlázógép modelljével.

2022.11.20. Elkészült az emlékmű előzete költségvetése.
 ÉRD REPÜLŐTÉR EMLÉKMŰ előzetes költségvetése
  Az emlékmű gránitból, tömbkő kivitelben készül.
  Előzetes költségvetés 2022.évi árak szerint:
  Az emlékmű kivitelezésének összes költsége 2022.évi árakon bruttó 20.000.000,- Ft
    Az összes költség bontása fő tételek szerint:
    Munkadíj: 9.000.000,- Ft (teljesség igénye nélkül tartalmazza: gránit méretre vágása, obeliszk felállítása, betűk vésése , címerek homokfúvása, ... )
    További költségek összevontan:
      Gránit: Köbmétere bruttó 1.500.000,- Ft, 6 m3 = 9.000.000,- Ft
      Alapozási munkák bruttó (8 m3 beton, földmunka, zsaluzat építés-bontás, beton beöntés-elhúzás,körbekerítés) 2.000.000,- Ft
      Összesen: 11.000.000.- Ft

-------------------------------------------------

2022.11.30. Helyszíni bejárás során az emlékmű pontos helyének kijelölése.

A módosított látványterv

Az emlékmű fő méretei

Az emlékmű tervezett helyszíne

Az emlékmű tervezett helyszínének kaszálása

Az emlékmű kijelölt pontos helye

Az emlékmű kijelölés résztvevői-1

Az emlékmű kijelölés résztvevői-2

Az emlékmű kijelölés résztvevői-3

A kijelőlés főszereplője